b-csr

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hedefleri

socio-economic-development

Socio-economic Development

Kurumların kurulması suretiyle eğitimin desteklenmesi ve yerel öğrencileri gelecek değer oluşturucular olarak geliştirmek için altyapı sağlanması yoluyla, şirketin bir parçası olarak faaliyet gösterdiği ortamın/topluluğun sosyo ekonomik gelişimine aktif bir şekilde katkıda bulunmak için proaktif bir katılım sergilemek.

empowerment-of-woman

Kadınların Motive Edilmesi

Kadınların motive edilmesi ve kadınlar ile yetimler için ev ve yurt kurmanın yanı sıra, yaşlı bakım evleri, kreşler ve yaşlı kişiler için tesisler geliştirilmesi için kurulmuş tanınmış çalışmalarına destek olarak toplum içinde olumlu bir iz bırakmak.

skill-development

Becerilerin Geliştirilmesi

Toplumun hassas kesimine ve kadınlara yönlendirme ve teknik uzmanlık kazanma fırsatı sunarak becerilerini geliştirmelerine destek olmak ve daha onurlu bir yaşam sürme yönünde onları motive etmek.

environmental-sustainability

Environmental Sustainability

Ensure environmental sustainability by adopting best ecological practices, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry etc.

contribution-to-national-relief-fund

Ulusal Yardım Fonu Katkısı

Başbakanın kurduğu Ulusal Yardım Fonu ile Hükümetin sosyo-ekonomik gelişim ve yoksullar ile kadınlara yardım amaçlı olarak kurduğu diğer fonlara katkıda bulunmak.

contribution-to-rehabilitation-funds

Binlerce yıldır görülen cüzam hastalığına yakalanmış kişilerin rehabilitasyonu için oluşturulmuş programların yürütülmesi amacıyla farklı fonlara katkıda bulunmak.

rural-development-projects

Kırsal Kalkındırma Projeleri

*Tercih edilen CSR aktiviteleri, Şirketin faaliyet gösterdiği yerel alanlara verilecektir.